Sabina Ledwig

   Opole, 2012-06-17

W tym roku już po raz 15 ?Nowa Trybuna Opolska" przyznała honorowe nagrody- Złote Spinki w czterech kategoriach: biznes, kultura i nauka, postawa społeczna i samorządność.

Złota Spinka to wyróżnienie dla nieprzeciętnych Opolan, którzy wyznaczają wysokie standardy aktywności w sferze biznesu, kultury, działalności społecznej i samorządowej. To wyróżnienie dla ludzi którzy sprawiają, że nam wszystkim żyje się lepiej. 

W tym roku do nagrody Złotej Spinki w kategorii- działalność społeczna została nominowana i wygrała- Sabina Ledwig, wolontariuszka Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, potrafiąca włączyć w pracę na rzecz potrzebujących inne osoby.

 

Kapituła postanowiła nagrodzić Sabinę Ledwig, studentkę Uniwersytetu Opolskiego a za razem wolontariuszkę Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, która wśród znajomych słynie z tego, że entuzjazmem, pomysłowością i zapałem do działania potrafi zarażać innych. - Wszystko zaczęło się wtedy, gdy w wieku 5 lat zmarła moja kuzynka - wspomina wyraźnie wzruszona zwyciężczyni. - Pomyślałam wtedy, że jej nie udało się pomóc, ale jest wiele innych dzieci, którym można spróbować dać radość w ostatnich chwilach ich życia. To, kiedy któreś z nich odchodzi na zawsze nie powinno być powodem do smutku. Tłumaczę wtedy moim wolontariuszom, że trzeba się cieszyć, że przed śmiercią mogliśmy podarować im uśmiech - mówi z przekonaniem.

 

Ogromne słowa podziękowania kieruję przede wszystkim w stronę wszystkich Iskierek Nadziei oraz w stronę moich Przyjaciół,dziękując za wsparcie oraz za chęć działania! 

Pamiętam również o tych wszystkich cichych Aniołach, którzy każdego dnia mi towarzyszą!

 

Dobrze,ze Jesteście!

 

List gratulacyjny P. Danuty Jazłowieckiej

Zobacz fotografie

3.12.2009

Przyznano Nagrody "Żar Serca"

-Sabina Ledwig, wolontariuszka DHD wśród wyróżnionych!0912-01

Wyróżnienia, już po raz trzynasty wręczono w czwartek, 3 grudnia, w opolskim Xaverianum. Jezuickie nagrody wręczane są nieprzerwanie od 1997 roku. Otrzymują je ludzie z Opola i województwa, którzy podobnie jak patron Xaverianum - św. Franciszek Ksawery - realizują pragnienia życiowe, promują chrześcijańskie postawy, kultywują zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka w środowisku akademickim, instytucjach kulturalnych, charytatywnych i społecznych, a także integrują ludzi z różnych rodowisk.

Więcej…

10.04.2009

Krzyże Zasługi dla Wolontariuszy

Praca wolontariuszy to najczęściej mało spektakularne codzienne działania na rzecz innych. Zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłku, przeczytanie gazety czy po prostu obecność?

I chociaż nie dla pochwał i nagród wolontariusze podejmują się tej pracy, to jednak cieszy, gdy jest ona dostrzeżona i nagrodzona.

Okazją ku temu była konferencja "Razem dla dzieci", zorganizowana przez Marię Kaczyńską 10 czerwca 2009 roku w Warszawie.

Więcej…