3.12.2009

Przyznano Nagrody "Żar Serca"

-Sabina Ledwig, wolontariuszka DHD wśród wyróżnionych!0912-01

Wyróżnienia, już po raz trzynasty wręczono w czwartek, 3 grudnia, w opolskim Xaverianum. Jezuickie nagrody wręczane są nieprzerwanie od 1997 roku. Otrzymują je ludzie z Opola i województwa, którzy podobnie jak patron Xaverianum - św. Franciszek Ksawery - realizują pragnienia życiowe, promują chrześcijańskie postawy, kultywują zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka w środowisku akademickim, instytucjach kulturalnych, charytatywnych i społecznych, a także integrują ludzi z różnych rodowisk.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: pracownik akademicki, instytucja, osoby lub osoba spoza środowiska akademickiego oraz student. W czwartek do tego zacnego grona dołączyli mgr Mirosław Hanulewicz (w kategorii pracownik akademicki), Jacek Pizio (osoba spoza środowiska akademickiego) oraz SABINA LEDWIG (studentka).
Sabina Ledwig jest studentką Pedagogiki Terapeutycznej z Oligofrenopedagogiką UO. Od trzech lat działa jako wolontariuszka w Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, założyła także grupę wolontariuszy w Dobrzeniu Wielkim, jest też organizatorką wielu akcji charytatywnych i zbiórek na rzecz potrzebujących